Среда, 04.10.2023, 19:41
Главная | Регистрация | Вход Приветствую Вас Гость | RSS


Меню сайта


Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0


Тестування онлайн
тестування онлайн 


Социальные закладк

Основні властивості форми, кнопки, напису.

Тема 5. Як працювати з проектами в середовиші програмування Lazarus. Виведення даних.

І. Конспект:

Виведення даних.
Результат роботи програми найчастіше виводять в поле виведення (компонент Label) або у вікно повідомлення, формати: ShowMessage, 
MessageDlg.

1.  Виведення даних  в поле виведення Напису (Label):

Компонент Label (Поле виведення), в який буде здійснюватися виведення, встановлюють на формі під час розробки.
Вміст цього поля визначається значенням властивості Caption.
Для того щоб вивести результати в це поле, потрібно:

 • або задати значення цій властивості в вікні Інспектора Об'єктів під час створення інтерфейсу проекту
 • або в програмному коді помістити оператор присвоювання, який буде змінити значення властивості Caption на потрібне вам значення, наприклад:                                                 Label1.Caption : = 'Привіт. Я – програміст !!!';

2.    Інший спосіб організації виведення даних - використання вбудованого діалогового вікна ShowMessage (MessageDlg). Оператор їх активації потрібно вставляти в програмний код.

Вікно повідомлень, формати:

 • системне вікно (вікно повідомлень) – ShowMessage (англ. Show message - показати повідомлення), формат застосування якого:
                                            ShowMessage (повідомлення);
 • системне вікно (вікно повідомлень) –MessageDlg, формат застосування якого:

                                          MessageDlg (повідомлення, тип_вікна_повідомлення, [список кнопок ], довідка);
де:
                   повідомлення - текст, який буде відображатися у вікні повідомлення;

                   тип вікна повідомлення - визначає зовнішній вигляд вікна;

1. mtInformation (інформаційне),
2. mtWarning (попереджувальне),
3. mtError (повідомлення про помилку),
4. mtConfirmation (запит на підтвердження),
5. mtCustom (звичайне).

            список кнопок - список даних, представлених через кому, які визначають тип кнопок (не обов'язковий параметр)

                    довідка - номер вікна довідкової системи, яке буде виведено на екран, якщо натиснути клавішу F1. Якщо значення цього параметра дорівнює нулю, то використання довідки скасовано

ІІ. Практична частина 
 

Завдання 1.    (MEGA_облако)  Створіть проект, в якому: 

Подія OnClick  

 1. Встановлює розмір вікна Width  - 350 ,  Height -  180 пікселів,
 2. Колір фону -clMaroon,
 3. Змінить текст в заголовку вікна на «Проект із трьома подіями для форми».

Подія OnDblClick

 1. Відкриє вікно повідомлення з текстом «Я – громадянин України!»,

 2. Встановлює розмір вікна Width  - 300 ,  Height -  240 пікселів,
 3. Колір фону – clOlive.

Подія OnClose

 1. Задасть початкові значення властивостей:
  • Caption -  "Форма – властивості, події";
  • Color - cldefault;
  • Height - 200 ;
  •  Left - 280;
  • Top - 150 ;
  • Width – 400.
 2. Відкриє вікно повідомлення  «Виконання проекту закінчено. До побачення.»

Створення проекту.
Об’єкт – форма.
1.    Вікно Інспектора об’єктів  -  вкл.Властвості – вводимо значення властивостей форми:

 • Caption -  Форма – властивості, події;
 • Color - cldefault;
 • Height - 200 ;
 •  Left - 280;
 • Top - 150 ;
 • Width – 400

2.    Зберігаємо зміни в проекті.
3.    Вікно Інспектора об’єктів  -  вкл.Події – подія OnClick

 •  Застосовуючи команду присвоювання, створюємо програмний код – реакцію на подію: клік мишки на формі:

procedure TForm1.FormClick(Sender: TObject);
begin
   form1.Height:=180;
   form1.Width:=350;
   form1.Color:=clMaroon;
   form1.Caption:='Проект із трьома подіями для форми';
end;

 • Зберігаємо проект. Запускаємо на виконання.

Маємо: 

4. Вікно Інспектора об’єктів  -  вкл.Події – подія DblClick

 procedure TForm1.FormDblClick(Sender: TObject);
begin
    form1.Color:=clOlive;
    form1.Height:=140;
    form1.Width:=450;
    MessageDlg('
Я - громадянин України!',mtInformation, [mbok],0);
end;  

 • Зберігаємо проект. Запускаємо на виконання.

Маємо: 

5. Вікно Інспектора об’єктів  -  вкл.Події – подія OnClose

procedure TForm1.FormClose(Sender: TObject; var CloseAction: TCloseAction);
begin
    form1.Color:=cldefault;
    form1.Height:=200;
    form1.Width:=400
    form1.Left := 280;
    form1.Top := 150 ;
    ShowMessage(
'Виконання проекту закінчено!' + #13 +' До побачення!'); // #13 - код виведення повідомлення в наступний рядок вікна
end;

Зберігаємо проект. Запускаємо на виконання.

підсумок: 

Поняття про метод. https://uk.wikipedia.org/wiki/Метод_(програмування)

Обробник події, пов'язаний з певним об'єктом, називають методом цього об'єкта.

Методи являють собою фрагменти програмного коду, які вбудовані безпосередньо в компонент і викликають ту чи іншу його дію.

Виклики методів об'єкта вміщують у програмний код, тому вони відбуваються лише під час виконання програми.

Для об’єкта форма найчастіше використовують такі методи:

Show – відобразити форму в звичайному режимі;
ShowModal – відобразити форму в модальному режимі;
Hide – зробити форму невидимою (приховати її);
Close – закрити форму.

Деякі методи можна викликати для різних об’єктів, а  інші – лише для об’єктів певного типу. Наприклад:

 • методи Show і Hide можна викликати для форми, напису, кнопки та інших об’єктів,

 • метод Close – лише для форми.

     1. Метод має ім’я й уже містить набір команд, які виконуються, якщо викликати метод для об’єкта. Запис команди для виклику методу складається з імені об’єкта та імені методу, що розділені крапкою:

         Ім’я об’єкта.Ім’я методу;

      2. Виклик методів для таких «зовнішніх» програм буде виглядати так:

Ім’я файлу.Ім’я об’єкта.Ім’я методу;

 Процедура setFocus передає фокус введення текстовому полю:  Edit2.SetFocus;

Завдання 2. Створіть проект, після запуску якого у вікні форми  виводиться повідомлення "Ура! Запрацювало! "

Перевірка та закріплення  знань:

 1. Поняття об’єкту, його властивостей.
 2. Об’єкти TLabel, TButton, TForm, їх призначення, властивості
 3. Поняття подій, обробника події, процедури, методу.
 4. Способи зміни  значень властивостей
 5. Поняття команди присвоювання. 
 6. Закріпити способів  виведення даних при виконані проекту, використовуючи значення властивості Caption об’єкту Label та процедур  ShowMessage та.MessageDlg.

 1. Сплануйте проект. Передбачте, який текст має з’являтись у рядку заголовка екранної форми, а який — у її робочій області. 

 • Розташувати на формі Напис (Label1), кнопки (Button1, Button2)
 • При виділені кнопки Button1 в Напису повинен з’явитися текст "Ура! Запрацювало! "
 • При виділені кнопки Button2  компонент Напис повинен стати невидимим а з’явитися вікно повідомлення з текстом: – «Проект виконано. Спасибі».

    2. Виконайте дії підготовчого етапу розробки проекту. Створіть папку для збереження проекту. 
    3. Після :
      1) запуску середовища Lazarus, 
      2) збереження проекту 
      3) та його компіляції 
      4) перейдіть у вікно дизайнера форми. 

І. Створюємо дизайн вікна форми

1. Виділити об’єкт Форма. В вікні Інспектора об’єктів на вкл. Властивості задаємо значення властивостям:

Caption  -project_ctr117
Border Icons- biMinimize, bsSystemMenu
BorderStyle – bsSingle
Height -160
Left – 300
Top – 170
Width - 330

form1.BorderIcons:=[biMinimize,biSystemMenu];  //заборона змінювати розмір вікна форми кнопкою biMaximize
form1.BorderStyle :=  bsSingle; //заборона змінювати размір вікна форми  мишкою

 2. На панелі компонентів Standart (Стандартна) оберіть об’єкт Label ( Напис) та розташуйте його на формі.
                         1)     Клацніть у місці форми, де ви передбачаєте розмістити об’єкт напис. 
                         2)    На вкл. Властивості вікна Інспектора об’єктів  задайте слідуючи значення властивостям: :
                                   
AutoSize – false;               Aligment – taCenter;     Caption  -   пустий текст ;
                                               Font:
                                                  колір – білий ,      шрифт – MonotypeCorsiva,
                                                  накреслення – жирний курсив,    розмір – 20;

                                            Color –clOlive;       WordWrap – true;   Visible – true ;    Enabled –true

                       
3. На панелі компонентів Standart оберіть об’єкт Button
(Кнопка) та розташуйте його на формі.
                       1)    Клацніть у місці форми, де ви передбачаєте розмістити об’єкт Кнопка. 
                       2)    На вкл.
Властивості вікна Інспектора об’єктів властивості Caption  об’єкта Button1  задайте  значення – "повідомлення".
4. Встановіть аналогічно на форму другу кнопку і властивості Caption задайте значення – "завершення".
5. Збережіть зміни у проекті. Запустіть на виконання

підсумок       

ІІ. Реалізовуємо другий пункт виконання проекту:
При виділені кнопки
Button1 в Напису повинен з’явитися текст "Ура! Запрацювало!"

 

1.    Виділяємо об’єкт Button1
2.    В вікні Інспектор об’єктів переходимо на вкладку Події і вибираємо подію onClick
3.    В заготовці процедури вікна Редактора коду дописуємо необхідні команди (команду) і дописуємо коментар для цієї команди

Звертаємо увагу на те, що при написанні команди з’являється підказка в вікні якої за допомоги миші ми можемо вибрати необхідне значення властивості або метод об’єкту.

Звертаємо увагу на те, що якщо  значенням властивості є  текстова величина то в команді присвоювання цей текст береться в одинарні лапки.

4.    Збережіть зміни у проекті.  Запустіть його на виконання.

Підсумок: 

ІІІ. Реалізовуємо другий пункт виконання проекту:
При виділені кнопки Button2  компонент Напис повинен стати невидимим а з’явитися вікно повідомлення з текстом: – «Проект виконано. Спасибі».

1.    Виділяємо об’єкт Button2
2.    В вікні Інспектор об’єктів переходимо на вкладку Події і вибираємо подію onClick
3.    В заготовці процедури вікна Редактора коду дописуємо необхідні команди (команду) і дописуємо коментар для цієї команди

4. Збережіть зміни у проекті Запустіть його на виконання.

Підсумок: 

 

Завдання   Зміна значень властивостей форми (самостійне виконання)

Самостійно:
                  створити дизайн проекту;
                  написати програмний код до завдань,
                 доповніть програмний код проекту коментарем до команд

 Умова завдань:

procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject):
Color:=cldefault;  Height:=300;   Width:=675;
 AutoSize:=false;  Top:=150;      Left:=280;
 Caption:='назва, колір, розміри, положення форми'

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject):
 Color:=cldefault;   Height:=300;   Width:=675;
AutoSize:=false;    Top:=150;        Left:=280;
Caption:='назва, колір, розміри, розміщення форми';


procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject):
Color:=clred;   Height:=400;  Width:=350; caption:='прізвище, ім'я';


procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject):
Color:=clblue;  Height:=200;  Width:=450;
 caption:='прізвище, ім'я';

procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject):
Color:=clgreen;  Height:=300;   Width:=300;
Left:=300;        Top:=400;

Введення даних
              Практична робота №1(8). 
Тема6.Створення проектів в середовищі Lazarus

Форма входа
Поиск
Календарь
«  Октябрь 2023  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Архив записей
Друзья сайта
 • Официальный блог
 • Сообщество uCoz
 • FAQ по системе
 • Инструкции для uCoz

 • Рейтинг@Mail.ru
  Copyright MyCorp © 2023
  Конструктор сайтов - uCoz